Recent Topics

STATISTICS

022377
Users Today : 116
Users Yesterday : 120
This Month : 4117
This Year : 4117

Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2018, 2017, 2016

Home Forums Legi, decrete, regulamente Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2018, 2017, 2016

This topic contains 31 replies, has 4 voices, and was last updated by Catalin Catalin 2 weeks, 3 days ago.

Viewing 8 posts - 25 through 32 (of 32 total)
 • Author
  Posts
 • #13287
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  ORDIN
  Nr……..
  pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public
  al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
  cu excepţia cu excepţia ariilor naturale protejate
  Luând în considerare prevederile:
  – art.2 pct 18² și 271
  , art. 9 alin.(1) și alin.(3), art. 23 alin. (2) – (5), art.56 alin.(2) din
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și
  completată prin Ordonanța de urgență nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea
  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
  -art. X din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea
  și completarea unor acte normative;
  -art.11 alin.(10), litera a) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publica și
  regimul juridic al acesteia;
  – art. 2 alin. (1) și art.17 ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
  În temeiul:
  – art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
  funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
  ulterioare;
  – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
  Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
  Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
  Având în vedere:
  – referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … ….
  – consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte
  reprezentanții forurilor de reprezentare ale asociațiilor de pescari legal constituite la nivel
  național;
  – realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru asigurarea
  protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul
  durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor
  referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;
  – necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;
  – necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din
  habitatele piscicole naturale;
  – întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea
  răspunderilor şi sancţiunilor,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
  Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se
  face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al
  resurselor acvatice vii, cu excepția Rezervației Biosferei Deltei Dunării:
  -direct către pescarii recreativi pentru Dunăre şi Marea Neagră;
  – prin încheierea pe o perioadă de 10 ani a unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii
  în scop recreativ cu asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de
  activitate pescuitul recreativ, pentru toate celelalte categorii de ape continentale.
  Art.2.-(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia
  Rezervației Biosferei Deltei Dunării, se face în baza permiselor emise de Agenția Națională
  pentru Pescuit și Acvacultură şi eliberate direct de aceasta către pescarii recreativi sau prin
  asociațiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii
  în scop recreativ.
  (2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociaţia al cărei
  membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi
  pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se
  depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.
  (3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescuit
  recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de
  utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ
  solicitate de aceștia.
  Art.3. Modelul permisului de pescuit recreativ este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte
  integrantă din prezentul ordin.
  Art.4. Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ
  solicitanții vor depune la sediul filialelor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
  Acvacultură /Direcției pentru politici și inspecții maritime o solicitare scrisă care sa aibă anexat
  următoarele documente:
  a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului de la sediul
  asociației de pescari, cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii documentației;
  b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi;
  c) numărul mediu de membri pescari recreativi înregistraţi în documentele asociației;
  d) planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice
  vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate, elaborat de instituţii de cercetare din domeniul
  pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;
  e) lista utilajelor şi dotărilor tehnice proprii;
  f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferent zonei/zonelor de pescuit
  recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);
  g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele).
  h) situaţia financiară la 31.12.2016, cu excepția asociațiilor înființate ulterior;
  i) valoarea activelor;
  j) cazier fiscal ( din care să rezulte că nu înregistrează datorii la D.G.P.F. şi Consiliul local );
  Art.5. Conţinutul Planului de management este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  Art.6. Grila de evaluare este prezentată în Anexa nr 3 la prezentul ordin.
  Art.7.Comisia de evaluare a documentațiilor depuse de solicitanți și Comisia de soluționare a
  contestațiilor se stabilesc prin decizia președinelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
  Acvacultură în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
  Art.8.–(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va
  face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu
  criteriile și grila de evaluare.
  (2)În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitate,
  contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului
  care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesională;
  Art.9. Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în
  contract.
  Art.10. Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor
  acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în condițiile
  legii și colaborează cu personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de
  inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în
  domeniul pescuitului recreativ.
  Art.11. Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi
  au obligația să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare
  a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru
  anul precedent.
  Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și
  dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
  regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de
  pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se
  abrogă.
  Art.13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  #13301
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  Până la emiterea de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura a permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2017, pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, se va desfășura pe baza permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate in anul 2016.

   

  ANPA

  #13304
  golden fish
  golden fish
  Participant

  Sa mor eu daca mai inteleg ceva Catalin, cred ca nici in aprilie nu o sa se stie nimic sigur.Noroc ca pe Dunare curg aisberguri,ca Siretul e inghetat si Prutul e si inghetat si fara peste si de pescuit vom pescui dupa prohinitie.Asa ca sper sa aibe destul timp sa se decida,ca altfel ma ia capul.Si sper din tot sufletul sa nu trebuiasca sa platesc bani ajvps-ului  ca astia inafara ca i-au banii degeaba nu fac nimic.

  #13305
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  Am inteles ca de la inceputul anului au dat 4 comunicate, fiecare il contrazicea si pe precedentul si pe urmatorul. In final avem o concluzie care in orice tara civilizata ar fi regula de bun simt si anume, orice permis anual isi pastreaza valabilitatea pana in momentul in care exista conditii pentru cumpararea celuilalt nou. 

  La noi e haos. Cumpar permis de pescuit in decembrie, platesc integral adica pentru 12 luni dar beneficiez de el cateva zile. Apoi vine 1 ianuarie, zi in care statul nu lucreaza, nu elibereaza nimic, in schimb legea lui de rahat ii permite sa imi faca dosar daca ma gaseste pescuind, De tot rahatul, nu?

  Acum chipurile au inteles si ei ceva dar stati asa ca nu e deloc bine fiindca cel care din diverse motive nu a facut anul trecut permis, nu poate pescui nici acum deci discriminare.

  Defapt este doar nepasare si sfidare, la scara mica si la scara mare. O tara condusa gasti de sfidatori ordinari!

  #13320
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  Cineva a facut o harta cu tarifele cerute de diversele asociatii de pescari din toata tara, pe baza informatiilor furnizate de catre pescari.

  Preturile mai pot varia in judete datorita numarului mare de asociatii care isi manifesta dreptul de a elibera aceste permise. Ce ofera ele, ce obligatii au si cine stabileste tarifele si cheltuirea banilor ramane un mare mister.

  Cu siguranta noi vom pescui pe aceleasi ape murdare, saracite in peste si pline de braconieri.

  #13331
  Catalin
  Catalin
  Keymaster
  #13476
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  Coada de 2 ore astazi la sediul ANPA din Bucuresti la eliberarea permiselor pentru pescuitul sportiv 2017. Gratuite!!!

  #13714
  Catalin
  Catalin
  Keymaster

  Abia a inceput noul an si iata ca ne putem lauda ca am obtinut permisele de pescuit ANPA si ARBDD. Ambele sunt gratuite dar au fost luate pe cai diferite, cele pentru Delta le-am luat online inca din decembrie iar cele ANPA le-a ridicat George astazi de la sediul lor din Buzau. 

  Incepand de astazi defapt aceste permise se vor putea ridica in toata tara in functie de programul fiecarei filiale ANPA. Cu ele vom pescui pe Dunare si pe restul apelor libere, neconcesionate.

  Urmeaza sa incepem acum vanatoarea de PG uri, avizele de pescuit in zona de frontiera adica.

Viewing 8 posts - 25 through 32 (of 32 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.