Recent Replies

Recent Topics

Aniversari

La multi ani tuturor prietenilor si un an nou mai bun!

Legislatie

REGULAMENT PESCUIT RECREATIV/SPORTIV 2017 –A.J.V.P.S. SIBIU

CAP. I CONDIŢII SPECIFICE

1. Prezentul regulament este valabil si se aplica pe toate apele administrate de catre A.J.V.P.S. Sibiu; pescarii care practica pescuitul recreativ/sportiv au OBLIGATIA de cunoastere, insusire şi respectare stricta a prezentului regulament.
2. Pescuitul recreativ/sportiv se va practica numai cu permis de pescuit A.N.P.A. uninominal valabil pe anul calendaristic in curs impreuna cu dovada achitarii obligatiilor la zi stabilite de A.J.V.P.S. Sibiu, cu respectarea prevederilor legale si statutare în vigoare. Cotizatiile se vor stabili anual in sedintelele Consiliului AJVPS Sibiu si se vor achita inainte de inceperea partidei de pescuit. NU se incaseaza tarife pe malul apei.
3. Permisul de pescuit este un document personal netransmisibil. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si nu poate folosi permisele membrilor de familie sau a altor persoane.
4. Cererea de aderare (pastrare) a calitatii de membru A.J.V.P.S. Sibiu se face in scris prin completarea formularului tipizat la sediile A.J.V.P.S. Sibiu. Achitarea contravalorii permisului si a cotizatiilor percepute se face la sediile A.J.V.P.S. Sibiu.
Continuare “Regulament pescuit recreativ/sportiv 2017 –A.J.V.P.S. Sibiu

Legislatie

Proiect prohibitie 2017

CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie

 

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie – 30 mai inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.

 

Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.

Continuare “Proiect prohibitie 2017