Recent Replies

Recent Topics

Legislatie

REGULAMENT PESCUIT RECREATIV/SPORTIV 2017 –A.J.V.P.S. SIBIU

CAP. I CONDIŢII SPECIFICE

1. Prezentul regulament este valabil si se aplica pe toate apele administrate de catre A.J.V.P.S. Sibiu; pescarii care practica pescuitul recreativ/sportiv au OBLIGATIA de cunoastere, insusire şi respectare stricta a prezentului regulament.
2. Pescuitul recreativ/sportiv se va practica numai cu permis de pescuit A.N.P.A. uninominal valabil pe anul calendaristic in curs impreuna cu dovada achitarii obligatiilor la zi stabilite de A.J.V.P.S. Sibiu, cu respectarea prevederilor legale si statutare în vigoare. Cotizatiile se vor stabili anual in sedintelele Consiliului AJVPS Sibiu si se vor achita inainte de inceperea partidei de pescuit. NU se incaseaza tarife pe malul apei.
3. Permisul de pescuit este un document personal netransmisibil. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si nu poate folosi permisele membrilor de familie sau a altor persoane.
4. Cererea de aderare (pastrare) a calitatii de membru A.J.V.P.S. Sibiu se face in scris prin completarea formularului tipizat la sediile A.J.V.P.S. Sibiu. Achitarea contravalorii permisului si a cotizatiilor percepute se face la sediile A.J.V.P.S. Sibiu.
5. Fiecare membru pescar A.J.V.P.S. Sibiu contribuie cu doua zile (din anul calendaristic) de voluntariat in interesul Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Sibiu. O zi de voluntariat se desfasoara pe parcursul a 6 (sase) ore de activitate. Contributia poate fi considerata indeplinita si prin achitarea contravalorii zilei sau zilelor de voluntariat cel tarziu pana la achitarea cotizatiei pentru urmatorul an. Programul si valoarea unei zile de voluntariat se va stabili de catre A.J.V.P.S. Sibiu. Neindeplinirea voluntariatului sau neachitarea contravalorii acestuia duce la excluderea din A.J.V.P.S. Sibiu si la suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pe urmatorul an calendaristic.
6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis atât în cursul zilei cât şi noaptea.. Pe timp de noapte standul de pescuit trebuie să fie semnalizat cu lumina tot timpul.
7. Pescuitul sportiv se practică de pe mal (exclus poduri), din apa sau din ambarcatiuni. In zonele de restricţie accesul şi pescuitul se practica conform regulilor stabilite de legislatia in vigoare si de regulamentul A.J.V.P.S. Sibiu.

CAP.II    Drepturi si obligaţii ale pescarilor sportivi

1. Este obligatorie respectarea prevederilor legale in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare, a legii de protectie a mediului, a prezentului regulament si normele de protectie specifice activitatii de pescuit recreativ/sportiv.
2. Se interzice circulaţia în imediata apropiere a apei cu mijloacele de transport şi spălarea maşinilor lângă apă.
3. Pe malul apei se va circula cu viteză foarte mică şi este interzisă claxonarea. Este interzisa blocarea drumului cu accesorii de pescuit, corturi, rulote, masini.
4. Se interzic audiţiile muzicale, organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului în serbare câmpenească.
5. Toţi pescarii sunt obligaţi să nu afecteze culturile, fâneţele sau arboretul din apropierea apei. Sunt interzise gropile în pământ, parasirea focului deschis, aruncarea deşeurilor (pe mal sau în apă).
6. Este interzisă folosirea uneltelor de pescuit care duc la rănirea materialului piscicol. Este interzisă folosirea uneltelor de plasa de orice fel, a materialelor explozive şi a curentului electric pentru practicarea pescuitului si a oricaror metode interzise de lege sau care pot fi incadrate ca acte de braconaj.
7. Să respecte limitele de ocupare a standului. Un stand de pescuit poate fi de maximum 10 m pentru un pescar. Intre standuri se impune o limita minima de 10 m indiferent de stilul de pescuit practicat. Lansarea liniilor de pescuit se va face in limitele standului ocupat.Pentru pescuitul din barca , distanta minima intre barci va fi de minim 30 m si la minim 30 m fata de standul ocupat de la mal.
8. Să respecte faptul că nu poate ocupa sau reţine standuri de pescuit pentru pescarii care nu sunt la faţa locului. Nu există locuri ocupate dinainte/rezervate sau locuri destinate cuiva. Nu se pot lăsa beţe de pescuit “in apa” sub supravegherea altcuiva sau nesupravegheate.

Regula – standul este ocupat de primul venit!

9. Să nu ocupe si sa respecte zonele de intrare pe apa si iesire de pe apa pentru bărci şi ambarcaţiuni de orice tip, conform hotărârilor luate de A.J.V.P.S. Sibiu , iar acestea vor fi marcate.
10. Să respecte interzicerea scăldatului la minim 50 m de cel mai apropiat stand de pescuit ocupat.
11. Camparea in zona de pescuit A.J.V.P.S. Sibiu este permisă doar cu corturi, rulote sau autorulote. Orice construcţie improvizată este interzisa.
12. Să respecte curăţenia! Standul ocupat trebuie curăţat înaintea începerii pescuitului. La părăsirea locului de pescuit să lase locul curat.

„NU TE AŞEZA ÎN LOCURI  INSALUBRE, FIINDCĂ POŢI  FI  SANCŢIONAT!”

13. Să anunţe organele competente dacă observă acţiuni de poluare sau mortalitate piscicolă.
14. Să ia atitudine împotriva celor care încalcă regulile de pescuit recreativ-sportiv care reţin peşti subdimensionaţi, deteriorează semnele indicatoare sau încalca normele ecologice.
15. Fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit , carnetul de membru pescar(in cazul membrilor) sau dovada platii(pentru nemembri) si fisa de captura, sa se supuna controalelor şi controlorilor din partea A.J.V.P.S. Sibiu şi a organelor abilitate.
16. In apele colinare pescuitul recreativ/sportiv se poate practica cu cel mult 4 (patru) undite sau 4 (patru) lansete cu maxim doua carlige fiecare.
In apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă.

Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale.

17. Retinerea capturilor.

In apele administrate de A.J.V.P.S. Sibiu, LINUL se elibereaza OBLIGATORIU. Retinerea acestuia fiind INTERZISA.

Pentru retinerea capturilor, se va folosi obligatoriu numai juvenic confectionat din plasa de materioal textil sau sintetic. Este strict interzis a se filosi juvelnic din plasa de sarma a galetilor, sticlelor si a oricarui recipient inpropriu pastrarii capturilor vii.

Dimensiuni si cantitati admise spre retinere (masurarea pestilor se face de la varful botului pana la baza cozii):

17.1 Cantitati admise la retinere:

Un pescar sportiv poate reţine într-o zona precizată în Regulament din capturile prinse numai:

– în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte sau un singur peste dacă acesta  nu depăşeşte greutatea: Somn 15kg, Stiuca 7kg, Salau 6kg, Crap 10kg, Avat 5kg. Capturile care depasesc greutatea maxima admisa se eliberează imediat.

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit cu maxim 5 (cinci) kg de peste sau un singur peste daca acesta depaseste greutatea de 5 kg, dar nu mai mult decat greutatea maxima admisa la speciile specificate. Nu se poate invoca faptul ca a pescuit mai multe zile.

– în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit cu maximum 10 bucăţi total. Nu se poate invoca faptul ca a pescuit mai multe zile.

17.2.Dimensiuni minime admise pentru retinere:

Speciile de peşti reţinute trebuie să aibă dimensiunile minime legale aprobate prin legislatia in vigoare la momentul respectiv si cuprinse in Anexa 1 la prezentul regulament.

17.3 Perioade si zone interzise la pescuit recreativ/sportiv:

– perioadele şi zonele în care este interzis pescuitul sportiv sunt cele din Ordinul emis anual de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

18. Orice pescar al A.J.V.P.S. Sibiu are dreptul de a atrage atenţia celor care încalcă legea şi regulamentul în vigoare. Poate să facă plângere sau sesizare către asociaţie, susţinut de 2 martori. Plangerile vor fi analizate de Comitetul de pescari care va propune Consiliului asociatiei modul de rezolvare.

CAP. III. CONTRIBUTII ALE PESCARILOR A.J.V.P.S. Sibiu

1. Membrii pescari ai A.J.V.P.S. Sibiu vor beneficia de reduceri, dupa cum urmeaza:
– 10% pentru achitarea cotizatiei de membru pana la 31 Martie

– 10% din cotizatia de membru pentru dovada continuitatii calitatii de membru.

2. Pescarii care nu doresc calitatea de membru A.J.V.P.S. Sibiu nu beneficiaza de reduceri si vor achita dupa preferinta cotizatiile stabilite pe o zi, o saptamana, trei luni sau un an.
3. Cotizatiile de membru percepute de A.J.V.P.S. Sibiu vor fi egale indiferent de varsta sau conditia de sanatate a pescarului. Copiii sub 14 ani vor depune cererea tip si vor dobandi carnetul de membru fara contributia cotizatiei de membru.
4. Carnete de membru onorifice, permise de pescuit gratuite sau alte forme de premiere se vor acorda doar pescarilor care fac dovada de merite deosebite. Dupa ce au fost prezentati comitetului pescarilor si cu aprobarea consiliul pentru probleme de pescuit acestia vor intra in posesia documentului dupa caz.

CAP. IV. ACŢIUNI INTERZISE DE A.J.V.P.S. Sibiu

”Taberele permanente organizate” sunt  interzise. Personalul de serviciu va monitoriza durata fiecărei campări pentru a exclude posibilitatea creării de avantaje nepermise din partea unor grupuri de interese, care nu au în obiectiv pescuitul sportiv/recreativ, ci obtinerea de foloase materiale. Durata maxima de ocupare a unui stand de pescuit este de 21 de zile calendaristice consecutive.

Faptele de braconaj, comercializarea peştilor sau nerespectarea prezentului regulament, duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi.

În momentul în care un pescar părăseşte standul de pescuit şi se găseşte în afara ariei de vizibilitate şi actiune, este obligat să scoată monturile din apă.

Peştii subdimensionaţi se eliberează imediat indiferent de starea lor. La cei care au înghiţit cârligul foarte adânc se taie firul de pescuit în dreptul gurii.

CAP. V. SANCTIUNI A.J.V.P.S. Sibiu

1. Avertisment scris.

2. Suspendarea dreptului de pescuit si retragerea carnetului de  membru pescar pe termene determinate. Pentru 3 luni, pentru 6 luni, pentru 1 an.

3. Propunerea de suspendare/excludere către inspectorul zonal A.N.P.A. pentru suspendarea / retragerea permisului de pescuit eliberat de A.N.P.A. Contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale A.N.P.A., in termen legal.

4. A.J.V.P.S. Sibiu poate sa retraga dreptul de acces pe apele aflate in gestiune celor care nu respecta prezentul regulament.
La constatarea abaterilor, controlorii autorizati de A.J.V.P.S. Sibiu pot reţine carnetele de membru pescar.

Membri pescari ai AJVPS Sibiu care sunt depistati ca pescuiesc prin metode interzise (exemplu : parasuta, hata) li se va retine carnetul de membru, se va anula si retrage calitatea de membru pentru minim 1 an. Deasemenea nu vor mai beneficia de nicio reducere aplicata membrilor.

Consiliul A.J.V.P.S. Sibiu va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor dupa regulamentul de aplicare elaborat de Comisia de pescuit recreativ-sportiv, regulamentul de practicare in vigoare a pescuitului recreativ/sportiv si a Statutului A.J.V.P.S. Sibiu.

Leave a Reply