Legislatie

Regulament de pescuit in Delta Tisei, Ungaria

Stimate coleg pescar!

Împreună cu dvs. ne-ar plăcea să îmbogățim fondul piscicol al lacului Tisza-tó pe care dorim să-l protejăm pentru ca împrejurimile sale să fie cât mai nepoluate și atractive. Pescarul adevărat prinde pești prin mijloace sportive, metode reglementate și îi tratează cu blândețe. Nu trebuie să uităm când pescuim nici de faptul că peștii sunt ființe sensibile, cărora nu trebuie să le producem suferințe inutile. Reglementările (restricțiile) introduse de noi servesc doar la menținerea fondului piscicol.
Facem apel la dvs. să contribuiți la asigurarea pentru cât mai mulți pescari a unor capturi prin mijloace şi metode sportive, raportarea cu considerație la pești, petrecerea timpului liber dând dovadă de cultură, relaxarea în natură, protejarea mediului acvatic și de mal. Vă invităm să ne fiți parteneri în atingerea acestor deziderate, să ne solicitați sprijinul, iar dacă se întâmplă să constatați ceva de natură contrară scopurilor noastre comune, să anunțați la numărul de telefon pentru raportarea abuzurilor al pazei noastre piscicole: 06-70/316-19-79

REGULAMENTUL PISCICOL AL LACULUI TISZA-TÓ 2014

Reguli de pescuit generale
1.A) Titularii autorizației teritoriale emise pentru adulți pot pescui cu aceeași ocazie folosind maxim 2 undițe având cel mult 3 cârlige – a câte 3 brațe maxim fiecare – și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială pentru adulți permite pescuirea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți pe zi a unui număr total de 5 bucăți, însă cel mult 3 bucăți din aceeași specie de pește (spre exemplu: 3 bucăți crap, 1 bucată somn și 1 bucată avat, sau 3 bucăți știucă și 2 bucăți șalău vărgat). Din speciile native care nu fac obiectul limitării de bucăți pe zi se poate pescui în total 10 kg pe zi.
1.AB) ) Titularii autorizației teritoriale emise pentru persoane având vârsta de peste 65 ani pot pescui cu aceeași ocazie folosind maxim 2 undițe având cel mult 3 cârlige – a câte 3 brațe maxim fiecare – și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială pentru adulți permite pescuirea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți pe zi a unui număr total de 5 bucăți, însă cel mult 3 bucăți din aceeași specie de pește (spre exemplu: 3 bucăți crap, 1 bucată somn și 1 bucată avat, sau 3 bucăți știucă și 2 bucăți șalău vărgat). Din speciile native care nu fac obiectul limitării de bucăți pe zi se poate pescui în total 10 kg pe zi.
1.B ) Titularii autorizației teritoriale restricționate, emise pentru femei pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige – a câte 3 brațe maxim fiecare – și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială restricționată, emisă pentru femei, permite pescuirea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți pe zi a unui număr total de 3 bucăți, însă cel mult 2 bucăți din aceeași specie de pește (spre exemplu: 2 bucăți crap și 1 bucată lin, sau 2 bucăți știucă și 1 bucată șalău vărgat). Din speciile native care nu fac obiectul limitării de bucăți pe zi se pot pescui în total 5 kg pe zi.
1.C) Titularii autorizației teritoriale de juniori emise pentru tinerii care au susținut examen de pescar având 12 ani împliniți, dar care nu ating vârsta de 19 ani până la data de 31 decembrie a anului curent, pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige – a câte 3 brațe maxim fiecare – și o plasă de ridicat pește pentru momeală, a cărei suprafață nu trebuie să depășească 1 metru pătrat. Autorizația teritorială de juniori permite pescuirea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți pe zi a unui număr total de 3 bucăți, însă cel mult 2 bucăți din aceeași specie de pește (spre exemplu: 2 bucăți crap și 1 bucată lin, sau 2 bucăți știucă și 1 bucată șalău vărgat). Din speciile native care nu fac obiectul limitării de bucăți pe zi se pot pescui în total 5 kg pe zi.
1.D) Titularii autorizației teritoriale de copil emise pentru persoanele care nu au susținut examen de pescar, având 3 ani împliniți, dar care nu ating vârsta de 15 ani până la data de 31 decembrie a anului curent, pot pescui folosind 1 undiță având cel mult 3 cârlige – a câte 3 brațe maxim fiecare. Autorizația teritorială de copil permite pescuirea dintre peștii protejați prin limitare de bucăți pe zi a unui număr total de 1 bucată, iar din speciile native care nu fac obiectul limitării de bucăți pe zi în total 5 kg pe zi.
2. Toți pescarii sunt datori a avea asupra lor actele de autorizare pentru pescuit (autorizația de stat și autorizația teritorială), care îl îndreptățesc la pescuit doar dacă prezintă legitimație cu fotografie care servește la identificarea persoanei.
3. Pescarul dobândește drept de proprietate asupra peștelui doar dacă îl captează în mod legal și îl înregistrează în registrul de captură.
4. Pescarul este dator a ține evidența în registrul de captură conform regulilor specificate în raport cu acesta.
5. Introducerea, respectiv reintroducerea în apă a peștilor ne-nativi (precizați în registrul de captură) în scopul protejării stocului de pește nativ este interzisă. (Excepție fac de la această regulă exemplarele ocazionale externe, care trebuie să fie lăsate înapoi în apă.)
6. Prinderea peștilor ne-nativi nu face obiectul limitării cantitative, pescarul având obligația de a înlătura de la fața locului exemplarele capturate, odată cu părăsirea locului de pescuit. (Excepție fac de la această regulă exemplarele ocazionale externe, care trebuie să fie lăsate înapoi în apă.)
7. Peștele ne-nativ (spre exemplu carasul, rasbora, etc.) poate fi folosit ca momeală doar dacă peștele momeală a fost capturat din lacul Tisza-tó.
8. Chinuirea peștilor capturați este interzisă. Peștii prinși sau capturați trebui să fie tratați astfel încât leziunile fizice provocate acestora să nu depășească minimul necesar ce ține de metoda de pescuire. Peștii care nu se doresc a fi păstrați trebuie să fie reintroduși imediat în apă. Peștii prinși trebuie să fie păstrați în viață astfel încât să nu sufere leziuni durabile până la curmarea vieții, sau trebuie să li se curme viața imediat.
9. Peștele prins în mod reglementar (care se dorește a fi luat) trebuie să fie transportat doar dacă viața lor a fost curmată printr-o metodă rapidă și menajatoare. Peștele momeală având o lungime corporală de sub 30 cm poate fi transportat și în viață, dar numai în vase de natură să le asigure apă cu conținutul de oxigen necesar.
10. Perioadele de interdicție specifică speciei, valabile pe plan național, ca și regulile privitoare la cele mai mici dimensiuni pescuibile și limitările referitoare la numărul de bucăți sunt precizate în registrul de captură. Pe lacul Tisza-tó sunt însă valabile următoarele dimensiuni minime pescuibile în raport cu speciile de mai jos:

crap: 35 centimetri ,
șalău: 35 centimetri,
știucă: 50 centimetri,
lin: 30 centimetri,
mihalț: 30 centimetri.
11. În lunile ianuarie, februarie, martie și decembrie pescuitul somnului este interzis. În perioada de interdicție specifică speciei (între 2 mai și 15 iunie) este interzis pescuitul somnului în canalele de scurgere.
12. Pe Tisa Mică, de la gura de vărsare a pârâului Eger-patak până la gura de vărsare a pârâului Laskó-patak, între 1 ianuarie și 28 februarie, ca și între 1 noiembrie şi 31 decembrie, se pot pescui pești răpitori doar cu momeli naturale, twistering-ul fiind interzis.
13. În perioada dintre 1 noiembrie și 15 martie – pentru protejarea fondului piscicol gestant – folosirea de sonare pentru activități de pescuit este interzisă.
14. În lunile ianuarie, februarie și decembrie pescuitul este permis numai între orele 07 și 18.
15. În vederea protejării zonelor de depunere a icrelor ale fondului piscicol, pescuitul este interzis între 15 aprilie și 31 mai în pârâul Eger-patak pe tronsonul care se întinde de la podul rutier ce leagă comunele Nségye şi Borsodivánka până la afluența pârâului în lacul Tisza-tó.
16. În vederea protejării înmulțirii peștilor, circulația cu vehicule pe apă se va efectua cu atenție sporită, fără a produce valuri exagerate, în canalele de scurgere între 1 februarie și 15 iunie.
17. Pescuitul este interzis în zona debarcaderului de iarnă din Kisköre și pe apele superficiale ale barajului pe o lungime de 300 m, ca și pe o rază de 50 m în jurul oricărui obiectiv (inclusiv obiectivele de regularizare a canalelor de scurgere).
18. Este interzisă folosirea oricăror metode de pescuit în urma cărora cârligul nu se agață în gura peștelui. Orice pește agățat pe exteriorul acestuia sau care prezintă urme de leziuni externe trebuie să fie reașezat în mod obligatoriu în apă, păstrarea sa fiind interzisă.
19. Metoda de remorcare sau şlepuire (cu motor electric sau pe benzină, prin forța vântului sau curentului de apă, deopotrivă) este interzisă pe întreaga suprafață a lacului Tisza-tó.
20. Alimentarea este interzisă pe întreaga suprafață a lacului Tisza-tó. Echipamentul de pescuit poate fi introdus în apă exclusiv prin aruncare de pe mal. Folosirea de vehicule pe apă în scopuri de alimentare este interzisă.
21. Pe lacul Tisza-tó nu există locuri de pescuit rezervate, locurile de pescuit ocupându-se în ordinea sosirii. Pescarul este obligat ca după terminarea pescuitului să demonteze parii și țepușii folosiți pentru fixarea bărcilor, și să le transporte de la fața locului.
22. În locurile viciate (cu gunoi) pescuitul este interzis! Orice persoană în raport cu care se constată că pescuiește în loc viciat (cu gunoi), este pasibil de a i se retrage autorizația teritorială. Pescarul este dator să lase locul de pescuit în stare de curățenie odată ce a terminat pescuitul.
23. După lăsarea întunericului, pescarul este dator a ilumina locul său de pescuit și barca sa la modul bine vizibil și continuu.
24. Marcarea peștilor servește scopului bunei gospodăriri piscicole. Marca de pe peștele marcat se poate îndepărta doar dacă acesta a atins dimensiunea pescuibilă. Marca înlăturată, locul și ora capturii, lungimea corporală exactă, înălțimea maximă și greutatea corporală ale peștelui precum şi numele şi adresa pescarului trebuie să fie notate și transmise pe calea poștei, sau predate personal la Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft. (5350 Tiszafüred, Örvényi út 46). Toţi cei care trimit notificare de acest fel vor primi cadouri, iar la finele anului unul dintre ei va primi prin tragere la sorți o autorizație teritorială.
25. Încălcarea regulamentului de pescuit local atrage după sine retragerea autorizației teritoriale.
26. În problemele nereglementate prin regulamentul piscicol se aplică legea privitoare la gospodărirea piscicolă și protecția fondului piscicol.

Ape prielnice, vreme favorabilă și distracție plăcută la pescuit vă urăm.

Leave a Reply