Recent Topics

Legislatie

Permise pentru pescuit ANPA 2019

Pescuit 2019

-pe Dunare si in zonele neconcesionate ramane valabil cartonasul ANPA albastru eliberat in 2018

-pe apele concesionate ramane valabil cartonasul alb ANPA 2018 insotit de carnetul de membru de asociatie vizat pe 2019

Fire intinse!

Legislatie

Proiect prohibitie 2019

CAPITOLUL I – Zone si perioade de prohibitie Art. 1 –

(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în râul Prut si în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si în lacul de acumulare Stânca – Costesti, pe o durata de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti,crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în zona economica Meleaua Sfântu Gheorghe pâna la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în fluviul Dunarea în zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în fluviul Dunarea si canalele aferente în zona care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe si lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

(7) Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului.

Art.2 – Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, în perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, în scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.

Art. 3 – (1) Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii:

– 500 m amonte si aval masurati pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel putin un picior în albia minora a cursurilor de apa, în perioada 01 ianuarie – 15 martie;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 4- Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii urmatoarele:

a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costesti si confluenta cu râul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, care se va desfasura în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);

b) Dunarea Veche, sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pâna la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 29-44; 49-58; 64-84 tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release).

f) bratul Sfântu Gheorghe, de la km 24 la km 22, pe o durata de 30 zile – primavara, în perioada 15 martie – 14 aprilie si 30 de zile – toamna, în perioada 15 octombrie – 13 noiembrie.

………………………………………………………………………………………………………………………..

yy) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin.(1);

zz) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, în perioada 01 martie – 29 aprilie inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);

aaa) pe bratul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Fetesti), pe o durata de 60 zile, în perioada 01 aprilie -29 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);

bbb) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, inclusiv zona de renaturare Zagan, tot timpul anului;

ccc) zona bazinului Dunarica ( brat Smârda) de la confluenta cu bratul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) pâna la Vama noua (X=579526,105, Y=268507,768), tot timpul anului ;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

CAPITOLUL II – Specii si perioade de prohibitie

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii, dupa cum urmeaza:

a) Stiuca, de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art.1;

b) în mod special, pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, în afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ la stiuca este permis numai cu retinerea a maxim doua exemplare, care sa însumeze nu mai mult de 5 kilograme;

c) în mod special, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, în afara perioadelor de prohibiĩie, pescuitul recreativ la crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

……………………………………………………………………………………………………………………………..
f) coregonul si lipanul, tot timpul anului;

g) pastravul de mare, tot timpul anului;

h) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fântânel, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 30 aprilie inclusiv ai din 15 septembrie 2019 pâna pe 30 aprilie 2020;

i) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific;

j) racul de munte (astacus astacus), de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna 15 iunie inclusiv si în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

k) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.

(2) În apele Marii Negre se interzic: a) reĩinerea, detinerea si comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv si în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv, în restul perioadelor este permisa retinerea si comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental; b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului; c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific; d) pescuitul gobiidelor, pe o durata de 31 de zile, în perioada 15 aprilie – 15 mai inclusiv; e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).

(3) Perioada de prohibiĩie a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a • 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).

(5) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, alin. (1), speciile marine de pesti altele decât cele prevazute la alineatele (2) si (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea “beam traulului” în perioada de prohibitie a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea INCDM Constanta, cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare în port a ambarcatiunilor.

Art. 7- Prohibitia pescuitului în scop comercial, recreativ si familial a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pâna la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, în perioada 26 martie –04 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pâna la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, în perioada 05 aprilie – 19 aprilie inclusiv;

c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pâna la Chiciu km 374,5 pe o durata de 15 de zile, în perioada 21 aprilie – 06 mai inclusiv;

d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu km 374,5 pâna la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, în perioada 15 aprilie –14 mai inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fata gurilor de varsare a Dunarii în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfântu Gheorghe si Sulina,în fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pâna la limita apelor teritoriale române;

f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.

g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosas) se pot retine în vederea valorificarii.


CAPITOLUL III – Dispozitii finale

Art. 8 –

(3) Se interzice folosirea navoadelor în Delta si în lunca inundabila a Dunarii si în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în baltile, lacurile, gârlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, în perioada 01 iunie – 30 septembrie inclusiv.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin.(3) Ɂi (4) la propunerea Guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, prin ordin comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii navoadelor în baltile, lacurile, gârlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, în coditii hidrologice nefavorabile.

(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(7) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti, cu specificarea ca se admite pescuitul cu setci.

(8) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” este interzis pescuitul cu cârlige cu nada tip paragate si pripoane, mai putin în zona marina a RBDD, cu respectarea prevederilor legale.

Sarbatori

100

1 0 0