Recent Topics

Legislatie

Extras ordin prohibitie 2020

ORDIN Nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 43 din 11 februarie 2020
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Nr. 310 din 24 februarie 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 4 martie 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.516/2020 al Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 116.309/2020 al Direcţiei
biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
luând în considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi
reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca–Costeşti,
semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi
pădurilor emit următorul ordin:
CAPITOLUL I
Zone şi perioade de prohibiţie
ART. 1
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,
recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte
vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe
o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv, cu excepţiile
prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii
de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele
inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de
acumulare Stânca–Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie
inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona
economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii
de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în
zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de
zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele
care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de
45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în
Complexul Razim–Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4
aprilie – 2 iunie inclusiv. Continuare “Extras ordin prohibitie 2020