Recent Topics

Reply To: ANPA noutati si legislatie

Home Forums Legi, decrete, regulamente ANPA noutati si legislatie Reply To: ANPA noutati si legislatie

#14700
Catalin
Keymaster

Noaptea se poate pescui legal!

ORDIN nr. 1.249 din 12 iulie 2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții
EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 17 iulie 2018
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.364 din 10.07.2018 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,
ținând cont de prevederile art. 8 lit. a) și d) și art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile:
– art. 7 pct. A lit. a), d), e), g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea șifuncționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind
organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Articolul 1
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dănuț Alexandru Potor,
secretar de stat
București, 12 iulie 2018.
Nr. 1.249.

Comments are closed.