Recent Replies

Recent Topics

Reply To: Prohibitie 2014

Home Forums Legi, decrete, regulamente Prohibitie 2014 Reply To: Prohibitie 2014

#1775
CatalinCatalin
Keymaster

Anexez aici proiectul de lege cu privire la perioada de prohibitie din 2014

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PODURI SI PISCICULTURA ORDIN Nr……
privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014
Avand în vedere Referatul de aprobare nr…. al Agentiei Nationale pentru Pescuit Si Acvacultura;

Luand în considerare prevederile:
– art. 12 alin.(4) si (5) din Ordonansa de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu completarile si modificarile ulterioare;
– art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului în râul Prut si în lacul de acumulare Stânca – Costesti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1207/2003;
– art. 1 alin.(2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti în conformitate cu politica comuna în domeniul pescuitului;
– art.7 pct. A, lit. g) din Hotarârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu completarile si modificarile ulterioare;
În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Ape, Poduri si Piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare .
ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1 – Zone si perioade de prohibitie

Art. 1 -(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, si în apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în râul Prut si în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si în lacul de acumulare Stânca – Costesti, pe o durata de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietati acvatice în fata gurii Dunarii – Meleaua Sfântu Gheorghe pâna la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
Art. 3 – Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costesti si confluenta cu râul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunarea Veche, între confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu exceptia perioadei 1 martie – 30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin.(1);
c) pe Dunarea Veche sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pâna la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu exceptia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1);
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
f) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
g) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
i) pe bratul Borcea, zona km 33 – 48 (Fetesti), pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
j) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, tot timpul anului;
k) zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele: NV: 43° 47? lat. N si 28° 35? 18? long. E; NE: 43° 47? lat. N si 28° 40? long. E; SV: 43° 44? 20? lat. N si 28° 35? 18? long. E; SE: 43° 44? 20? lat. N si 28° 40? long. E si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului; l) zona marina cuprinsa între Periteasca si Insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, delimitata de coordonatele: NV: 44° 46? 12.25? lat. N si 29° 08? 20.08? long. E; NE: 44° 48? 49.59? lat. N si 29° 26? 00.35? long. E; SE: 44° 44? 02.05? lat. N si 29° 28? 07.06? long. E; SV: 44° 42? 18.56? lat. N ?si 29° 10? 25.44? long. E, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 31 mai.
Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care împiedica migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari în zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea în zona a ratelor si gâstelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise în urmatoarele situatii:
a) când pescuitul se desfasoara în scop stiintific;
b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.

SECTIUNEA a 2-a Specii si perioade de prohibitie

Art. 5- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza: a) stiuca, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si pâna la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
b) pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de râu (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, tot timpul
anului;
c) coregonul, pastravul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fântânel, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pâna pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor în stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Marii Negre se interzic:
a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane si paragate, precum si capturarea, detinerea si comercializarea acestuia, de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la 30 aprilie inclusiv si în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor în stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinându-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. ……..al Consiliului din ………..de stabilire, pentru 2014, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice si grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagra.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm, iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1, speciile marine de pesti altele decât cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului cu exceptia utilizarii “beam traulului” în perioada de prohibitie a calcanului;
Art. 6 – Prohibitia pescuitului în scop comercial, familial si recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pâna la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pâna la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 21 de zile, în perioada 21 aprilie-11 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pâna la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, în perioada 5 mai – 4 iunie inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 7 – 16 aprilie inclusiv.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosas) se pot retine în vederea valorificarii.
Art. 7 – Capturarea sturionilor pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizatie speciala de capturare a reproducatorilor de sturioni, se realizeaza în stare vie, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv si,
respectiv 30 de zile în perioada 1 octombrie – 30 octombrie inclusiv, în zonele:
a) Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
b) bratul Borcea, km 33-48 (Fetesti).

SECTIUNEA a 3-a Dispozitii finale

Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se interzice folosirea navoadelor în delta si în lunca inundabila a Dunarii, în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în baltile, lacurile, gârlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv. (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A si 4 B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
2) În amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa, în perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, eliberat în baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate în producerea de material piscicol si dovada popularii;
b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;
d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit în amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore înainte si în prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12- Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României Partea I. Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana PLUMB

Comments are closed.