Recent Topics

Reply To: ANPA noutati si legislatie

Home Forums Legi, decrete, regulamente ANPA noutati si legislatie Reply To: ANPA noutati si legislatie

#2809
Anonymous

Aici aveti raspunsul de la ANPA legat de ce am scris mai sus. Eu nu am cuvinte la ce raspuns am primit.

Bucureşti,17.03.2014
Nr. 2738/14.04.2014

Stimate Domn,

Referitor: pescuitul scrumbiei în anul 2014

Urmare adresei dumneavoastră transmisă prin e – mail şi înregistrată la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cu nr. 2738/14.04.2014 prin care solicitaţi precizări privind perioada de prohibiţie pentru scrumbie şi migraţia acesteia pe Dunăre, vă comunicăm:
Perioada de prohibiţie pentru scrumbie este reglementată de prevederile art. 6 din Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014.
Datorită variaţiilor mari de temperatură din acestă perioadă, migraţia anuală a scrumbiei din Marea Neagră pe Dunăre şi braţele sale a întârziat în acest an .
O temperatură constanta a apelor Dunării de 10 – 12 grade Celsius va permite migraţia acestei specii pe Dunăre şi braţele sale.
Administrarea resurselor acvatice vii din Delta Dunării se face de către A.R.B.D.D. Aspectele semnalate Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură le puteţi comunica şi acestei instituţii.

Cu stima,
PREŞEDINTE
Cristinel George GHERGHIŞAN

Direcţia pentru politici, privatizare şi concesionare Compartimentul resurse acvatice vii
Director,
Silvia Tomescu Vasile Bălţăţeanu

Comments are closed.