Recent Replies

Recent Topics

Reply To: ALICO ASIGURARI O INSELATORIE IN COMPLICITATE CU INSTITUTIILE STATULUI

Home Forums Social, politic si administrativ ALICO ASIGURARI O INSELATORIE IN COMPLICITATE CU INSTITUTIILE STATULUI Reply To: ALICO ASIGURARI O INSELATORIE IN COMPLICITATE CU INSTITUTIILE STATULUI

#831
AvatarAnonymous

M-am uitat pe cateva forumuri si am constatat ca sunt foarte multi pagubiti de ALICO ASIGURARI, am sa atasej mai jos o plangere facuta de un alt pagubit care i-au fost luat bani din cont. Aveti mai jos plangerea mea facuta la OPC impotriva Alico si RZB

Subsemnat xxxxxxxxxxxxxx domiciliata in Ploiesti, Str. xxxxxx, Jud. Prahova, legitimata cu CI seria PH nr.xxxxxxxxxxx, CNP xxxxxxxxxxx, va aduc la cunostinta si solicit remedierea urmatoarei situatii:
In cursul anului 2008, am fost contactata de catre un reprezentant vanzari al Alico Asigurari Romania S.A., numit in continuare Alico, cu sediul central in B-dul. Lascar Catargiu nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti, cu autorizatia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor – Cod Unic RA-030/10.04.2003, prezentand urmatoarele date de indentificare: CUI 11304080, Nr. ORCMB J40/12746/1998, in vederea incheierii unui contract de asigurare. Ulterior am aflat ca Alico Asigurari Romania, a preluat datele personale de la banca la care am deschis un cont, Raiffeisen Bank, cu care s-ar afla in acelasi grup de firme.
In urma discutiei cu reprezentantul Alico(in anul 2008), m-am declarat interesata de produsul de asigurare care mi-a fost prezentat telefonic, si am oferit un raspuns pozitiv pentru a-mi trimite contractul si celelalte detalii pentru a ma putea decide. La un anumit interval de timp, am primit contractul, pe care nu l-am semnat intrucat am considerat ca nu imi este util. Avand in vedere ca nu am semnat acel contract, am considerat ca raporturile comerciale intre mine si Alico nu exista.
Mentionez faptul ca nu am transmis in nici o clipa datele contului bancar (IBAN) deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Prahova.
In urma unei verificari a contului bancar in luna Martie 2012, am observat ca in fiecare luna, constant mi-a fost debitat contul in favoarea Alico.
Am luat legatura telefonic cu un reprezentant de relatii cu clientii al Alico, si acestea m-a informat ca incepand cu anul 2008, eu am un contract de asigurare incheiat cu compania pe care o reprezinta. I-am solicitat acestuia sa imi trimita prin e-mail sau posta o copie a contractului incheiat intre mine si Alico, acesta spunandu-mi ca nu este posibil, intrucat acest contract nu exista.
Avand in vedere fapul ca eu nu am oferit informatii despre contul bancar (IBAN) deschis la Raiffeisen Bank, am luat legatura cu directorul sucursalei Prahova al bancii, Dl. George Ene, solicitandu-i informatii despre modul in care datele contului meu au ajuns la Alico. Acesta m-a informat ca prin semnarea contractului cu banca, am fost de acord si cu transmiterea datelor personale si tertilor, in cauza agentia de asigurari Alico.
Am verificat continutul contractului modificat in 15.07.2010, iar in cadrul cap. 2, punctele 2.1 si urmatoarele, nu este specificat ca banca poate furniza numarul contului catre unul dintre terti, in speta Alico:
“2.1.2. Prin prezenta, Clientul personal, dupa caz, prin Reprezentant legal/Mandatarîsi exprim? în mod expres consim??mântul ca Banca sâ prelucreze datele sale personale înregistrate în evidentele proprii ?i s? transmit? c?tre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana CUI 16140132 si/sau alte persoane autorizate sa desf??oare activit??i similare, în vederea prelucr?rii de c?tre acestea a datelor sole cu caracter personal si consult?rii informa?iilor înregistrate pe numele acestuia în respectivele baze de date de c?tre oricare Participant care are o rela?ie contractuala cu acestea (precum institu?ii de credit, financiare nebancare, de asigur?ri) in scopul ini?ierii sau derul?rii unei rela?ii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Raiffeisen Bank S.A.;

2.1.4. Datele cu caracter personal prelucrate vor include urm?toarele categorii: date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, ini?iala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/ re?edin?a, num?rul de telefon fix/mobil, codul numeric personal; date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acord?rii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, num?rul de rate restante, data scadenta a restantei, num?rul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului; date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acord?rii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecventa pla?ilor, suma pl?tit?, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului; date referitoare la fraudulenti: fapta comisa, num?rul si data hot?rârii judecatoresti/octului administrativ, denumirea emitentului; date referitoare la inadverten?e (neconcordante).”
Avand in vedere faptul ca nu am furnizat aceste date, il consider ca un abuz din partea Raiffeisen Bank, in favoarea Alico, Raiffeisen retragand banii din contul meu, in contul Alico fara acceptul meu explicit.

Solicit luarea masurilor legale ce se impun, precum si returnarea integrala a sumelor care au fost retrase abuziv din contul meu.

Domnului director al Comisariatului Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Prahova.

Comments are closed.