Recent Replies

Recent Topics

Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Home Forums Legi, decrete, regulamente Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 32 total)
 • Author
  Posts
 • #11286
  CatalinCatalin
  Keymaster
  #11287
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Mai devreme decat in alti ani, iata ce inseamna implementarea tehnologiilor moderne dupa 26 ani, in tarile bananiere!

  Ei primesc banutii, noi documentele si toata lumea este fericita.

  Totul de acasa, cu plata online!

  #11410
  AvatarIulian
  Participant

  Buna tehnolgia asta moderna dar presupun ca trebuie sa sti sa o folosesti sau sa vrei. Am incercat acum sa i-au permisul de pescuit in delta si nu pot pana pe 18 ianuarie.  Totul se da cu portia ca pe timpul lui Ceasca. Multumim ARBDD

  Attachments:
  #11412
  golden fishgolden fish
  Participant

  La multi ani dragi muscari, dar ce e cu graba asta la scos permise?ca la cum se intrezareste anul e posibil sa fie iar un an ratat din cauza cotelor apelor. Bazaie si Adi sa scoatem si noi permisile ptr delta dar nu prea ma incanta deocamdata ideea,am zis sa asteptam pana in martie sa vedem ce planuri are mama natura cu noi.

  #11413
  AvatarIulian
  Participant

  Am trimis un email catre ARBDD in care am cerut lamuriri despre plata online dar si despre unde se poate pescui in Delta fara ca sa ceara careva vre-o taxa.  Pe situl lor apare ca pe bratul Chilia se poate pescui dar nu specifica nimic in plus.

  #11443
  AvatarIulian
  Participant

  Astazi am reusit sa platesc taxa si sa vizez permisul ANPA pe 2016. Urmeaza si cele pentru Delta cat de curand.

  Attachments:
  #11446
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Ce e chestia aia din stanga jos? Ti-ai luat limuzina?

  Urmeaza obtinerea PG urilor, cele pentru pescuit dar si agrement si campare…

  #12281
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Ordinul nr. 369/2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

  În vigoare de la 05.04.2016

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.284 din 11 februarie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, luând în considerare prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (2) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

  în temeiul:

  – art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;

  – art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Art. 1.

  Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, unde atribuirea se face de către Administraţia Biosferei “Delta Dunării”.

  Art. 2.

  Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, se face în baza permiselor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi eliberate direct de aceasta sau prin asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite.

  Art. 3.

  (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.

  (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.

  (3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.

  Art. 4.

  Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 5.

  Condiţiile privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 6.

  Federaţia Română de Pescuit Sportiv, persoană juridică de interes naţional şi de utilitate publică, recunoscută şi autorizată de statul român în condiţiile legii, asigură organizarea, conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor şi competiţiilor de pescuit sportiv organizate de aceasta, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 7.

  Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

  Art. 8.

  Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se realizează de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

  Art. 9.

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Art. 10.

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Bucureşti, 25 martie 2016.

  Nr. 369.

  ANEXA Nr. 1

  Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal

   

  Permisul de pescuit are valabilitate în toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia RBDD.

  Descriere

  Permisul este de tip cartonat sau plastifiat.

  Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lăţime – 7 cm.

  Culoare:  in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.

  – gratuit – roşu;

  – redus – galben;

  – integral – albastru.

  ANEXA Nr. 2

  Condiţii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

  PARTEA ICondiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv

  Art. 1.

  Pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.

  Art. 2.

  (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale speciilor de peşti şi ale altor vieţuitoare acvatice vii sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

  (2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

  (3) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (2) se eliberează în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

  (4) Se interzice pescuitul speciilor protejate stabilite anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului.

  (5) Exemplarele capturate din aceste specii se eliberează în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

  PARTEA a II-aProtecţia resurselor acvatice vii

  Art. 3.

  (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv – persoane juridice nonprofit legal constituite – pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.

  (2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi:

  a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului;

  b) de protecţie a diversităţii speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice reunite într-un ecosistem acvatic;

  c) de protecţie pentru iernarea peştelui.

  (3) În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:

  a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice;

  b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea şi creşterea puietului sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi:

  1. îngustarea/bararea cursului apei;

  2. tăierea şi recoltarea vegetaţiei;

  3. extragerea de nămol, nisip şi pietriş;

  4. colectarea gheţii;

  c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.

  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:

  a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;

  b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

  Art. 4.

  Asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv persoane juridice nonprofit, legal constituite, pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A., programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la:

  a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;

  b) înfiinţarea de pepiniere piscicole pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică;

  c) organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate.

  Art. 5.

  Acţiunile de populare cu material biologic – icre embrionate, alevini, puiet, reproducători – se efectuează în prezenţa reprezentanţilor A.N.P.A.

  Art. 6.

  Asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv pot solicita A.N.P.A. declararea zonelor de cruţare pe anumite tronsoane de râu sau suprafeţe de lacuri ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor speciilor de peşti şi ai altor vieţuitoare acvatice.

  Art. 7.

  Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv şi activităţile de recoltare a vegetaţiei, extragerea agregatelor minerale, vânătoarea şi turismul în apele declarate zone de cruţare, pe toată perioada anului.

  Art. 8.

  Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile legislaţiei secundare stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

   

  #12362
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/05.04.2016 a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 369 din 05.04.2016  privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv tarifele, săptămânal, lunar, anual, de acces în zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor stabilite nu se mai practică.

  Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în anul 2016, se face în baza permiselor emise de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi eliberate direct de acesta sau prin asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite.

  Asociaţiile de pescari recreativ/sportiv vor primi premise pescuit de recreativ/sportiv în baza solicitărilor.

  Începând cu anul 2017 activitatea de pescuit recreativ/sportiv se va realiza în baza unor contracte de utilizare a resursei acvatice vie în scop recreativ/sportiv, pe habitate piscicole clar delimitate şi în baza unor planuri de management a pescuitului în scop recreativ/sportiv prezentate de asociaţiile de pescari recreativ/sportiv elaborate de instituţiile specializate din domeniul pescuitului şi acvaculturii.

  Contractele de utilizare a  resursei acvatice vie în scop recreativ/sportiv se vor încheia numai după aprobarea de către ANPA a planurilor de management şi după ce se va stabili efortul de pescuit pe habitatele respective.

  #12382
  AvatarIulian
  Participant

  Astazi am sunat la ANPA si am intrebat cum sta treaba cu permisele iar iar saracu om era si el derutat. Nu a stiut ce sa imi spuna prea multe. Singurul lucru concret este ca in judetul Buzau nu este nici o apa concesionata. Acum ma intreb si eu. Cui voi plati permisul la anu? Cat va costa? Va trebui sa platesc taxa si la asociatie? Din punctul meu de vedere ce se infampla este o mare golanie. Daca eram in Germania plateam cu placere orice taxa pentru ca stiam sigur ca asociatia respectiva isi face treaba. Dar la noi toti vor bani si nu fac nimic. Sincer imi vine chiar mie sa atac decizia in instanta si poate chiar o voi face.

  #12385
  bogdanbogdan
  Keymaster

  Oamenii astia de la ANPA sint dusi rau de tot!

  Cum draq’ cred ei ca ” instituţiile specializate din domeniul pescuitului şi acvaculturii “  ( care or fi alea??? ) vor delimita clar habitatele piscicole si vor elabora ” planuri de management a pescuitului în scop recreativ/sportiv “ pentru niste asociatii care se cearta intre ele de ani de zile, si care habar n-au de nimic, decat sa incasseze cotizatia de la membri.

  Si chestia asta vor sa o rezolve in 7 luni!!!

  ANPA viseaza mult prea frumos si mult, am impresia ca acolo doar se doarme si se iau decizii in urma viselor pe care si le povestesc.

  Iar vestea proasta pentru cei care au fost de buna credinta si si-au platit cotizatia catre asociatiile locale este asta: ” … modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv tarifele, săptămânal, lunar, anual, de acces în zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor stabilite nu se mai practică.”

  Au dat niste bani pentru ceva care nu mai este valabil, conform anuntului ANPA, asa brusc si fara explicatii. Sper sa nu fie si amendati.

  E de-a dreptul incredibil cum mai putem rezista, noi oamenii de rand, avand asa incompetenti in functii decizionale din mai toate domeniile statului!

   

   

  #12386
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Daca nu te doare capul suficient domnule, citeste cu atentie si Decizia. Acolo se spune la articolul 1 ca permisele se elibereaza prin asociatii incepand de pe 5-05-2016 adica gata, se farsi ce mai…

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 32 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.