Prohibitie 2014

Home Forums Legi, decrete, regulamente Prohibitie 2014

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • #1613
  Catalin
  Keymaster

  Perioada de prohibitie a fost aprobata dupa cum urmeaza,
  -1 aprilie – 30 mai inclusiv in zona de frontiera
  -1 aprilie – 15 iunie inclusiv in restul apelor naturale
  Desigur momentan a aparut doar proiectul de lege si urmeaza ca in ianuarie sa fie trimis spre aprobare dar daca ne uitam cu atentie la date vom observa ca nici nu prea mai existau variante.

  #1623
  Catalin
  Keymaster

  Programul pregatit de mine se incadreaza perfect cu perioada de prohibitie.

  #1624
  Catalin
  Keymaster

  Iesirea de la Deva se poate lega de una in Delta Tisei…

  #1775
  Catalin
  Keymaster

  Anexez aici proiectul de lege cu privire la perioada de prohibitie din 2014

  MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PODURI SI PISCICULTURA ORDIN Nr……
  privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014
  Avand în vedere Referatul de aprobare nr…. al Agentiei Nationale pentru Pescuit Si Acvacultura;

  Luand în considerare prevederile:
  – art. 12 alin.(4) si (5) din Ordonansa de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu completarile si modificarile ulterioare;
  – art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului în râul Prut si în lacul de acumulare Stânca – Costesti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1207/2003;
  – art. 1 alin.(2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti în conformitate cu politica comuna în domeniul pescuitului;
  – art.7 pct. A, lit. g) din Hotarârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu completarile si modificarile ulterioare;
  În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Ape, Poduri si Piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare .
  ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

  SECTIUNEA 1 – Zone si perioade de prohibitie

  Art. 1 -(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, si în apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul ordin.
  (2) Se interzice pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în râul Prut si în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si în lacul de acumulare Stânca – Costesti, pe o durata de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
  (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietati acvatice în fata gurii Dunarii – Meleaua Sfântu Gheorghe pâna la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.
  Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul în scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv.
  Art. 3 – Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costesti si confluenta cu râul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
  b) pe Dunarea Veche, între confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu exceptia perioadei 1 martie – 30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin.(1);
  c) pe Dunarea Veche sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pâna la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu exceptia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1);
  d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
  e) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
  f) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura în afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
  g) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
  h) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
  i) pe bratul Borcea, zona km 33 – 48 (Fetesti), pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
  j) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, tot timpul anului;
  k) zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele: NV: 43° 47? lat. N si 28° 35? 18? long. E; NE: 43° 47? lat. N si 28° 40? long. E; SV: 43° 44? 20? lat. N si 28° 35? 18? long. E; SE: 43° 44? 20? lat. N si 28° 40? long. E si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului; l) zona marina cuprinsa între Periteasca si Insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, delimitata de coordonatele: NV: 44° 46? 12.25? lat. N si 29° 08? 20.08? long. E; NE: 44° 48? 49.59? lat. N si 29° 26? 00.35? long. E; SE: 44° 44? 02.05? lat. N si 29° 28? 07.06? long. E; SV: 44° 42? 18.56? lat. N ?si 29° 10? 25.44? long. E, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 31 mai.
  Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
  a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
  b) lucrari care împiedica migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
  c) lucrari în zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
  d) admiterea în zona a ratelor si gâstelor domestice.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise în urmatoarele situatii:
  a) când pescuitul se desfasoara în scop stiintific;
  b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.

  SECTIUNEA a 2-a Specii si perioade de prohibitie

  Art. 5- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza: a) stiuca, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si pâna la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
  b) pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de râu (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, tot timpul
  anului;
  c) coregonul, pastravul de mare, lipanul, tot timpul anului;
  d) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fântânel, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pâna pe 31 decembrie;
  e) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor în stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.
  (2) În apele Marii Negre se interzic:
  a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane si paragate, precum si capturarea, detinerea si comercializarea acestuia, de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin pâna la 30 aprilie inclusiv si în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
  b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
  c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului în scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor în stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
  e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinându-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
  (3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. ……..al Consiliului din ………..de stabilire, pentru 2014, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice si grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagra.
  (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm, iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
  (5) Prin exceptie de la prevederile art. 1, speciile marine de pesti altele decât cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
  (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului cu exceptia utilizarii “beam traulului” în perioada de prohibitie a calcanului;
  Art. 6 – Prohibitia pescuitului în scop comercial, familial si recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
  a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pâna la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pâna la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 21 de zile, în perioada 21 aprilie-11 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pâna la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, în perioada 5 mai – 4 iunie inclusiv;
  d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 7 – 16 aprilie inclusiv.
  e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosas) se pot retine în vederea valorificarii.
  Art. 7 – Capturarea sturionilor pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizatie speciala de capturare a reproducatorilor de sturioni, se realizeaza în stare vie, pe o durata de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv si,
  respectiv 30 de zile în perioada 1 octombrie – 30 octombrie inclusiv, în zonele:
  a) Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
  b) bratul Borcea, km 33-48 (Fetesti).

  SECTIUNEA a 3-a Dispozitii finale

  Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Se interzice folosirea navoadelor în delta si în lunca inundabila a Dunarii, în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
  (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în baltile, lacurile, gârlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv. (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca în complexul Razim-Sinoe si în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
  Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A si 4 B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
  (2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
  Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
  2) În amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa, în perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, eliberat în baza urmatoarelor documente:
  a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate în producerea de material piscicol si dovada popularii;
  b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
  c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;
  d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
  (3) Activitatea de pescuit în amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore înainte si în prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
  Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 12- Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României Partea I. Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana PLUMB

  #1776
  bogdan
  Keymaster

  Cum ai facut rost de el? Ti l-au trimis de la minister sa il verifici?

  #2112
  Catalin
  Keymaster

  A aparut in sfarsit in monitorul oficial!

  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

  #2127
  Catalin
  Keymaster

  Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014
  (MonitorulOficial, Partea I nr. 116 din 17.02.2014)

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115 din 10 ianuarie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
  luând în considerare prevederile:
  – art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
  – art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură,precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

  Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

  SECŢIUNEA 1
  Zone şi perioade de prohibiţie

  Art. 1.
  (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o duratăde 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
  (2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precumşi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
  (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv.
  Art. 2.
  În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
  Art. 3.
  Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
  c) pe Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
  d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
  e) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
  f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
  g) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  h) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  i) pe braţul Borcea, zona km 19-48 (Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-3 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  j) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, tot timpul anului;
  k) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
  NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
  NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;
  SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
  SE: 43° 44′ 20” lat. N şi 28° 40′ long. E,
  şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
  l) zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, delimitată de coordonatele:
  NV: 44° 46′ 12.25” lat. N şi 29° 08′ 20.08” long. E;
  NE: 44° 48′ 49.59” lat. N şi 29° 26′ 00.35” long. E;
  SE: 44° 44′ 02.05” lat. N şi 29° 28′ 07.06” long. E;
  SV: 44° 42′ 18.56” lat. N şi 29° 10′ 25.44” long. E,
  începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
  Art. 4.
  (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
  a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
  b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş,colectarea gheţii;
  c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
  d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
  a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
  b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Specii şi perioade de prohibiţie

  Art. 5.
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
  a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
  b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
  c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
  d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până la data de 31 decembrie;
  e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scopştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o duratăde 62 de zile, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.
  (2) În apele Mării Negre se interzic:
  a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinereaşi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
  b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
  c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;
  e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
  (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 24/2014 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagră.
  (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
  (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
  (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
  Art. 6.
  Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare, astfel:
  a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie – 11 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai-4 iunie inclusiv;
  d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 7-16 aprilie inclusiv;
  e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
  Art. 7.
  Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv, şi, respectiv, 30 de zile în perioada 1 octombrie-30 octombrie inclusiv, în zonele:
  a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
  b) braţul Borcea, km 19-48 (Feteşti);
  c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

  SECŢIUNEA a 3-a
  Dispoziţii finale

  Art. 8.
  (1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelorşi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
  (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
  (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
  Art. 9.
  (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
  Art. 10.
  (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
  (2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
  a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
  b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
  c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
  d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
  (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
  Art. 11.
  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitulşi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificărileşi completările ulterioare.
  Art. 12.
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
  Lucia Ana Varga

  Sursa: monitoruloficial.ro

  #2792
  bogdan
  Keymaster

  Datorita competentei deosebite a juristilor care au verificat si trimis propunerea de lege la monitorul oficial, pentru anul 2014 pescuitul la pastrav e inchis pana in 30 mai pe raurile interne, in schimb se poate pescui pastrav pe Dunarea frontaliera din 16 mai.

  Mai jos vedeti raspunsul celor de la A.N.P.A. la o solicitare facuta de conducerea ROMSILVA – RNP. Exista sperante ca pentru 2015 sa se modifice perioada din nou.

  #2794
  Catalin
  Keymaster

  Vin si eu cu o imagine a permisului de pescuit din Delta Tisei unde se vede si se intelege clar si cand e prohibitie la fiecare specie dar si dimensiunea legala. Totul in cateva randuri.

  #2966
  bogdan
  Keymaster

  Maine se va putea pescui pe raurile de frontiera. Din pacate acestea sint umflate si murdare, si probail pana dupa 1 iunie nu se va putea pescui pe ele.

  In 30 aprilie, conform art. 5, punctul 1, litera d) din legea pescuitului şi acvaculturii se poate pescui la pastrav pana in 30 septembrie.

  Tot din legea pescuitului şi acvaculturii, art. 1, punctul 1, reiese ca pescuitul este interzis pana in 30 mai inclusiv pe apele interne, si pana in 15 mai pe apele de frontiera.

  Deci de maine, 16 mai se poate pescui si la pastrav, dar din pacate doar pe apele de frontiera.

  Muscarii sint foarte fericiti, de maine vor putea intra cu soldanele pana in mijlocul Dunarii sa caute pastravii.

  Snururi zbuciumate ne uram!

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.