Recent Replies

Recent Topics

Prohibitie 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Home Forums Legi, decrete, regulamente Prohibitie 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Viewing 6 posts - 13 through 18 (of 18 total)
 • Author
  Posts
 • #14581
  bogdanbogdan
  Keymaster

  e) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 29-44; 49-58; 64-84 tot
  timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor
  (catch and release).

  #14583
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Dubioasa formularea

  #14589
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Am revenit cu programarea primei iesiri din 2019. Daca raman asa datele perioadei de prohibitie generala si la stiuca atunci o sa imi doresc o iesire pe canalele din Pardina undeva dupa 15 martie. Ramane sa vad atunci vremea si cotele fiindca o iesire la stiuca in Pardina nu valoreaza mare lucru daca nu e completata de pescuit la avat si salau pe Bratul Chilia si Canal 36.

  #14785
  CatalinCatalin
  Keymaster

  În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ sportiv la crap este permis numai cu reținerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depășească 5 kg

  #15552
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 02 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.
  Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv.
  Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 02 iunie inclusiv.
  Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv.
  Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, următoarele:
  – Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu Canalul Răducu, tot timpul anului;
  – Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheș, tot timpul anului;
  – Lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
  – Cursul vechi al Brațului Sf. Gheorghe, în zonele cuprinse între km 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie – 31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv, se admite doar pescuitul scrumbiei între km 57 – 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.
  – Brațul Sf. Gheorghe de la Km 22 – 24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie.
  – Pe brațul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbie, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.
  – Fluviul Dunărea, zonele Mm 53 – 54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65.5, Mm 67 – 68,5 (Groapa Catargului și Pluton), pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 martie – 29 aprilie inclusiv, și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.
  – Zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” (RBDD), inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului.
  Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD), al următoarelor speciilor de pești:
  – Știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin până la data de 15 martie inclusiv, și de la data de 1 februarie 2021 până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor art. (1), a respectivelor perioade de prohibiţie;
  – Șalăul și bibanul în perioada 23 martie -2 iunie inclusiv;
  – Sturionii tot timpul anului cu excepția pescuitului în scop științific.
  Din prevederile Ordinului privind prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial și recreativ al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabileşte pe sectoare, astfel (Art. 7):
  a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 24 martie – 02 aprilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada în perioada 29 martie – 12 aprilie inclusiv;
  e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km socotit câte 1 km de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
  f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 9 aprilie – 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
  g) În sezonul de pescuit al scrumbiei, capturile accidentale de ciprinide asiatice(sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.
  Potrivit art. 9 din prezentul Ordin, caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale. Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2020 interzice:
  – folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv;
  – Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu excepția Complexului Lagunar Razim-Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm.
  – folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv, cu excepția setcilor compuse având latura ochiului plasei de a=70/100 mm, 2a= 140/200 mm;
  – Folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului;
  – Pentru Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire și taliene.
  Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate şi pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei Delta Dunării cu respectarea prevederilor legale.
  Ordinul privind prohibiţia pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

  #15726
  CatalinCatalin
  Keymaster

  http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Proiect%20Ordin%20prohibit%CC%A6ie%202021%20-converted.pdf

  Proiect prohibitie 2021
  Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
  (4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie
  frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunieinclusiv.
  Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
  a) știuca, în perioada 01 februarie 2021 – 15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 februarie 2022-15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art.1;
  b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie – 07 iunie inclusiv;
  Art. 7– Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:
  a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 05 aprilie – 14 aprilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 19 aprilie – 03 mai inclusiv;
  d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 29 aprilie – 13 mai inclusiv;
  e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina,în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
  f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 9 aprilie – 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Viewing 6 posts - 13 through 18 (of 18 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.