Recent Replies

Recent Topics

Legislatie

Proiect prohibitie 2021

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie
frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunieinclusiv.

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) știuca, în perioada 01 februarie 2021 – 15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 februarie 2022-15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art.1;
b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie – 07 iunie inclusiv;

Art. 7– Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 05 aprilie – 14 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 19 aprilie – 03 mai inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 29 aprilie – 13 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina,în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 9 aprilie – 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Legislatie

Extras ordin prohibitie 2020

ORDIN Nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 43 din 11 februarie 2020
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Nr. 310 din 24 februarie 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 4 martie 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.516/2020 al Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 116.309/2020 al Direcţiei
biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
luând în considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi
reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca–Costeşti,
semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi
pădurilor emit următorul ordin:
CAPITOLUL I
Zone şi perioade de prohibiţie
ART. 1
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,
recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte
vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe
o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv, cu excepţiile
prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii
de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele
inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de
acumulare Stânca–Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie
inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona
economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii
de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în
zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de
zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele
care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de
45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în
Complexul Razim–Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4
aprilie – 2 iunie inclusiv. Continuare “Extras ordin prohibitie 2020

Legislatie

Permise pescuit frontiera 2019

“Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu informează cetăţenii care desfășoară activități de pescuit recreativ-sportiv în în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (județele Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj) şi cărora deja le-au fost eliberate avize de către structurile Poliției de Frontieră, până la data de 08.05.2019, în baza permiselor de pescuit emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în anul 2018, că acestea sunt valabile până la data de 31.12.2019”